Bảng giá thuê WIFI quốc tế

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Việt Nam

Việt Nam

120.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Yogofi
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Việt Nam

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Việt Nam

Mua
Singapore

Singapore

120.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Singapore

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Singapore

Mua
Thái Lan

Thái Lan

120.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Mua
Malaysia

Malaysia

120.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Malaysia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Malaysia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Mua
Đài Loan

Đài Loan

120.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Đài Loan
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Đài Loan
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Nhật Bản

Nhật Bản

120.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Mua
Hàn Quốc

Hàn Quốc

120.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Hàn Quốc
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Hàn Quốc
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Mua
Trung Quốc

Trung Quốc

140.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Trung Quốc
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Trung Quốc
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Hồng Kông

Hồng Kông

140.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Mua
Indonesia

Indonesia

140.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Indonesia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Indonesia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Campuchia

Campuchia

140.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói Data tốc độ cao 1024 MB/ ngày, dung lượng data không giới hạn
- Quốc gia sử dụng chính: Campuchia
- Quốc gia transit (nếu có): Không

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Gói Data tốc độ cao 1024 MB/ ngày, dung lượng data không giới hạn
- Quốc gia sử dụng chính: Campuchia
- Quốc gia transit (nếu có): Không

Mua
Myanmar

Myanmar

140.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Myanmar
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Myanmar
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Mua
Brunei

Brunei

140.000
Chi tiết
Thuê
120.000
Chi tiết
Mua
Macau

Macau

140.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Macau
- Nước transit (nếu có): Trung Quốc, Hồng Kông

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Macau
- Nước transit (nếu có): Trung Quốc, Hồng Kông

Mua
Philippines

Philippines

140.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Philippines
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Dung lượng không giới hạn, trong đó 1GB/ngày tốc độ cao 4G.
- Nước sử dụng chính: Philippines
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Ấn Độ

Ấn Độ

180.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Ấn Độ
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
160.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi SG900
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Ấn Độ
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Sri Lanka

Sri Lanka

180.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 500 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Sri Lanka
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
160.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 500 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Sri Lanka
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
1 2

IGO đang khuyến mãi

Đặt mua Wifi quốc tế Yogofi

Tên sản phẩm: Yogofi Xem chi tiết

Chọn bộ sản phẩm

v

Đơn giá (VNĐ/thiết bị): 4.860.000

Số lượng

-
+

Thành tiền (VNĐ): 4.860.000

Họ tên

Điện thoại

Email

Địa chỉ giao hàng

Wifi Simgo

Tin tức & Khuyến mãi

Wifi quốc tế IGO - Bộ phát Wifi quốc tế IGO sử dụng tại Việt Nam và hơn 90 quốc gia. Khởi động và sử dụng, không cần cài đặt

Câu hỏi thường gặp

Bộ phát Wifi quốc tế Yogofi là thiết bị phát Wifi di động cho nhiều thiết bị khác như smartphone, laptop, máy tính bảng,… kết nối và sử dụng Internet cùng lúc. Yogofi tương thích với SIM 3G/4G của các nhà mạng tại Việt Nam và hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới.

- Chủ động kết nối Internet ở bất kỳ nơi đâu có sóng 3G/4G.
- An toàn hơn so với khi kết nối Wifi công cộng.
- Sử dụng được SIM 3G/4G của tất cả các nhà mạng tại Việt Nam và hơn 100 quốc gia khác.
- Dễ sử dụng, chỉ cần bật nguồn lên là dùng, không cần cài đặt.
- Chia sẻ cho nhiều thiết bị kết nối cùng lúc.
- Sản phẩm cao cấp, thiết kế nhỏ gọn, sang trọng.
- Dùng hệ điều hành android, cho phép cá nhân hóa biểu tượng người dùng.
- Giá cả hợp lý.

Yogofi có trang bị khe cắm micro SIM cho phép sử dụng với SIM 3G/4G của bất kỳ nhà mạng nào tại Việt Nam.


Để sử dụng ở nước ngoài, một ngày trước khi khởi hành, bạn cần phải đăng ký lịch trình sử dụng ở các nước cần đến và mua gói data tương ứng tại website www.igo.com.vn hoặc gọi số 090 789 1479. Khi đến nơi, bạn chỉ cần khởi động và chờ trong vài phút là sẽ có sẵn Internet để dùng.

Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Yogofi có thể dùng trực tiếp SIM 3G/4G của hầu hết các nước trên thế giới.

Bạn có thể chọn một trong hai cách sau để sử dụng thiết bị Yogofi:

1/ Mua:
Chúng tôi khuyên nếu bạn có nhu cầu sử dụng Internet thường xuyên khi di chuyển trong nước và thỉnh thoảng (hoặc thường xuyên) đi nước ngoài, thì bạn nên lựa chọn cách này. Khi ở trong nước, bạn sẽ dùng SIM 3G/4G của bất kỳ nhà mạng nào.
Khi cần đi nước ngoài, một ngày trước khi đi bạn có thể truy cập vào website www.igo.com.vn hoặc gọi số 090 789 1479 để mua data dùng tại các nước bạn cần đến. Khi đến nơi bạn chỉ cần bật máy lên là dùng.

2/ Thuê:
Trong trường hợp thỉnh thoảng bạn mới đi nước ngoài, và không có nhu cầu dùng Internet khi di chuyển trong nước, thì bạn nên thuê Wifi.
Bạn cần truy cập vào website www.igo.com.vn hoặc gọi số 090 789 1479 để đặt hàng thuê Wifi. Bất cứ lịch trình của bạn ở nước ngoài như thế nào, bạn có thể di chuyển qua nhiều quốc gia trong chuyến đi của mình, chúng tôi đều có gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trong điều kiện bình thường, chúng tôi khuyên bạn nên đặt hàng thuê thiết bị hoặc đăng ký mua data ít nhất 1 ngày trước khi khởi hành để được phục vụ tốt nhất.
Trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng gọi số 090 789 1479 để được hỗ trợ.

Xem thêm các câu hỏi khác...

Liên hệ với IGO

1. Qua tổng đài 090 789 1479 - Nhanh chóng và tiện lợi

2. Qua chat

chat với IGO liên hệ messenger IGO liên hệ Zalo IGO liên hệ Viber IGO liên hệ Skype IGO

3. Đặt hàng hoặc chat trực tiếp trên website IGO

4. Đến trực tiếp showroom của IGO tại Tp.Hồ Chí Minh

bản đồ tới igo

Các hình thức thanh toán

 • Thanh toán tại văn phòng IGO

  Thanh toán bằng tiền mặt tại Văn phòng IGO
  Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách vui lòng qua văn phòng IGO để thanh toán và nhận thiết bị.

 • Thanh toán tại nhà

  Thanh toán tại nhà
  Nhân viên IGO sẽ giao Yogofi và thu tiền tại nhà theo địa chỉ Quý khách cung cấp.

 • Thanh toán qua cổng thanh toán điện tử

  Thanh toán qua cổng thanh toán điện tử
  Quý khách có thể thanh toán ngay (trực tuyến) qua cổng Ngân Lượng

 • Thanh toán qua chuyển khoản

  Thanh toán qua chuyển khoản
  Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng, qua thẻ ATM, hoặc qua Internet banking.

  Argibank, Techcombank, Bidv, ACB,...

Bộ phát Wifi 4G thông minh IGO Yogofi đẳng cấp