Bảng giá thuê WIFI quốc tế

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Việt Nam

Việt Nam

150.000 120.000Thuê ngay
Singapore

Singapore

150.000 120.000Thuê ngay
Thái Lan

Thái Lan

150.000 120.000Thuê ngay
Malaysia

Malaysia

150.000 120.000Thuê ngay
Nhật Bản

Nhật Bản

150.000 120.000Thuê ngay
Hàn Quốc

Hàn Quốc

150.000 120.000Thuê ngay
Đài Loan

Đài Loan

150.000 120.000Thuê ngay
Trung Quốc

Trung Quốc

160.000 140.000Thuê ngay
Hồng Kông

Hồng Kông

160.000 140.000Thuê ngay
Macau

Macau

180.000 140.000Thuê ngay

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Indonesia

Indonesia

160.000 140.000Thuê ngay
Brunei

Brunei

180.000 140.000Thuê ngay
Philippines

Philippines

160.000 140.000Thuê ngay
Lào

Lào

180.000 140.000Thuê ngay
Campuchia

Campuchia

180.000 140.000Thuê ngay
Myanmar

Myanmar

180.000 140.000Thuê ngay
Ấn Độ

Ấn Độ

220.000 180.000Thuê ngay
Sri Lanka

Sri Lanka

220.000 180.000Thuê ngay
Pakistan

Pakistan

220.000 180.000Thuê ngay
Bangladesh

Bangladesh

220.000 180.000Thuê ngay
1 2