THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: SG900

Chọn bộ sản phẩm:

v

Sử dụng trong nước: SIM 3G/4G (tất cả các mạng)

Sử dụng ở nước ngoài: Mua data (không cần SIM)

Đơn giá (VNĐ): 4.860.000

Số lượng: 1

Thành tiền (VNĐ): 4.860.000

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Số lượng

-
+

Họ tên

Điện thoại

Email

Địa chỉ giao hàng