top of page

Esim Du lịch Quốc tế sử dụng tại 42 nước Châu Âu:

Albani, Austria, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, French Guiana, Germany, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom.

 

IGO cung cấp dịch vụ sim/esim du lịch quốc tế cho phép bạn duy trì kết nối mạnh mẽ và đáng tin cậy bất kể đâu bạn đi.

eSIM Châu Âu (dung lượng mỗi ngày)

₫250,000Price
  • 5 ngày @ 500MB/ngày - 250.000đ
  • 5 ngày @ 1GB/ngày - 320.000đ
  • 5 ngày @ 2GB/ngày - 420.000đ
  • 7 ngày @ 500MB/ngày - 320.000đ
  • 7 ngày @ 1GB/ngày - 390.000đ
  • 7 ngày @ 2GB/ngày - 620.000đ
  • 10 ngày @ 500MB/ngày - 390.000đ
  • 10 ngày @ 1GB/ngày - 490.000đ 
  • 10 ngày @ 2GB/ngày - 850.000đ
  • 15 ngày @ 500MB/ngày - 450.000đ
  • 15 ngày @ 1GB/ngày - 650.000đ
  • 15 ngày @ 2GB/ngày - 980.000đ
  • 20 ngày @ 500MB/ngày - 650.000đ
  • 20 ngày @ 1GB/ngày - 950.000đ
  • 20 ngày @ 2GB/ngày - 1.350.000đ
  • 30 ngày @ 500MB/ngày - 750.000đ
  • 30 ngày @ 1GB/ngày - 1.250.000đ
  • 30 ngày @ 2GB/ngày - 1.650.000đ
  • Nội thành HCM: 30K
  • Ngoại thành: chuyển phát nhanh
  • Cần gấp có thể đặt giao hàng hỏa tốc
bottom of page