top of page

Esim Du lịch Quốc tế sử dụng tại Singapore, Malaysia, Thailand

 

IGO cung cấp dịch vụ sim/esim du lịch quốc tế cho phép bạn duy trì kết nối mạnh mẽ và đáng tin cậy bất kể đâu bạn đi.

 

eSIM Sing - Malay - Thailand (dung lượng mỗi ngày)

₫50,000Price
  • 1 ngày @ 500MB/ngày - 50.000đ
  • 1 ngày @ 1GB/ngày - 75.000đ
  • 1 ngày @ 2GB/ngày - 100.000đ
  • 2 ngày @ 500MB/ngày - 80.000đ
  • 2 ngày @ 1GB/ngày - 110.000đ
  • 2 ngày @ 2GB/ngày - 150.000đ
  • 3 ngày @ 500MB/ngày - 90.000đ
  • 3 ngày @ 1GB/ngày - 120.000đ
  • 3 ngày @ 2GB/ngày - 180.000đ
  • 4 ngày @ 500MB/ngày - 100.000đ
  • 4 ngày @ 1GB/ngày - 150.000đ
  • 4 ngày @ 2GB/ngày - 210.000đ
  • 5 ngày @ 500MB/ngày - 120.000đ
  • 5 ngày @ 1GB/ngày - 160.000đ
  • 5 ngày @ 2GB/ngày - 250.000đ
  • 6 ngày @ 500MB/ngày - 130.000đ
  • 6 ngày @ 1GB/ngày - 180.000đ
  • 6 ngày @ 2GB/ngày - 280.000đ
  • 7 ngày @ 500MB/ngày - 150.000đ
  • 7 ngày @ 1GB/ngày - 210.000đ
  • 7 ngày @ 2GB/ngày - 320.000đ
  • 10 ngày @ 500MB/ngày - 190.000đ
  • 10 ngày @ 1GB/ngày - 260.000đ
  • 10 ngày @ 2GB/ngày - 390.000đ
  • 12 ngày @ 500MB/ngày - 220.000đ
  • 12 ngày @ 1GB/ngày - 300.000đ
  • 12 ngày @ 2GB/ngày - 450.000đ
  • 15 ngày @ 500MB/ngày - 250.000đ
  • 15 ngày @ 1GB/ngày - 380.000đ
  • 15 ngày @ 2GB/ngày - 550.000đ
  • 20 ngày @ 500MB/ngày - 320.000đ
  • 20 ngày @ 1GB/ngày - 480.000đ
  • 20 ngày @ 2GB/ngày - 720.000đ
  • 30 ngày @ 500MB/ngày - 480.000đ
  • 30 ngày @ 1GB/ngày - 720.000đ
  • 30 ngày @ 2GB/ngày - 1.050.000đ
  • Nội thành HCM: 30.000đ
  • Ngoại thành, các tỉnh: chuyển phát nhanh
  • Ưu tiên: giao hàng qua Email / Zalo (miễn phí)
bottom of page