Bảng giá thuê bộ phát Wifi thông minh Simgo và mua data quốc tế

Giá thuê bộ phát Wifi thông minh Simgo tại IGO sẽ khác nhau tùy vào mỗi quốc gia. Bên cạnh đó là đa dạng các gói cước mua thêm data quốc tế tốc độ cao.

Dưới đây là chi tiết bảng giá thuê bộ phát Wifi thông minh Simgo và mua data quốc tế:

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Việt Nam

Việt Nam

100.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1GB/ngày (Dùng hết, dừng truy cập)
- Nước sử dụng chính: Việt Nam

Thuê
20.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Việt Nam

Mua
Singapore

Singapore

110.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Singapore

Thuê
60.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Singapore

Mua
Malaysia

Malaysia

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Malaysia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Thuê
70.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Malaysia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Mua
Thái Lan

Thái Lan

110.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Thuê
60.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Mua
Nhật Bản

Nhật Bản

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Thuê
80.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Mua
Hàn Quốc

Hàn Quốc

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hàn Quốc
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Thuê
80.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hàn Quốc
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Mua
Đài Loan

Đài Loan

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Đài Loan
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
70.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Đài Loan
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Nhật + Hàn + Đài Loan + Hồng Công

Nhật + Hàn + Đài Loan + Hồng Công

170.000
Chi tiết- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông.
- Nước transit (nếu có): Singapore, Thái Lan.
Thuê
100.000
Chi tiết- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông
- Nước transit (nếu có): Singapore, Thái Lan.
Mua
Nhật + Hàn + Đài

Nhật + Hàn + Đài

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
- Nước transit (nếu có): Singapore, Thái Lan, Hồng Kông.

Thuê
90.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
- Nước transit (nếu có): Singapore, Thái Lan, Hồng Kông.

Mua
Sing + Mã + Thái

Sing + Mã + Thái

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Thái Lan, Malaysia, Singapore.
- Nước transit (nếu có): Không.

Thuê
80.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Thái Lan, Malaysia, Singapore.
- Nước transit (nếu có): Không.

Mua

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Hồng Kông

Hồng Kông

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Thuê
90.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Mua
Indonesia

Indonesia

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Indonesia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Indonesia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Philippines

Philippines

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Philippines
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
120.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Philippines
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
1 2

IGO đang khuyến mãi

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Mỹ

Mỹ

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024MB/ ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Mỹ
- Nước transit (nếu có): Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông

Thuê
100.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024MB/ ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Mỹ
- Nước transit (nếu có): Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông

Mua
Israel

Israel

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Israel
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
110.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Israel
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Australia

Australia

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Australia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
100.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Australia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Singapore

Singapore

100.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Singapore

Thuê
60.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Singapore

Mua
Anh

Anh

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Anh
- Nước transit (nếu có): Nhật, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông

Thuê
100.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Anh
- Nước transit (nếu có): Nhật, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông

Mua
Thái Lan

Thái Lan

100.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Thuê
60.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Mua
Nhật + Hàn + Đài

Nhật + Hàn + Đài

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
- Nước transit (nếu có): Singapore, Thái Lan, Hồng Kông.

Thuê
90.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
- Nước transit (nếu có): Singapore, Thái Lan, Hồng Kông.

Mua
Hồng Kông

Hồng Kông

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Thuê
90.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Mua
Tây Ban Nha

Tây Ban Nha

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Tây Ban Nha
- Nước transit (nếu có): Nhật, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Thuê
100.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Tây Ban Nha
- Nước transit (nếu có): Nhật, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Mua
Nga

Nga

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nga
- Nước transit (nếu có): Nhật, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Thuê
100.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nga
- Nước transit (nếu có): Nhật, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Mua

 

Bảng giá thuê thiết bị Wifi và data quốc tế theo tour du lịch

 

Dưới đây là bảng giá thuê Wifi du lịch quốc tế theo tour du lịch giúp quý khách có cái nhìn trực quan hơn về các gói thuê Wifi theo tour, thời gian hành trình và nhóm người. 

 

 Wifi theo tour sử dụng tại Thời gian tour Giá thuê 1 thiết bị trên tour

Giá thuê/ người/ tour 

(1 thiết bị 2 người)

Giá thuê/ người/ tour 

(1 thiết bị 4 người)

Nhật Bản

 
6N5Đ 780.000 390.000 195.000
5N4Đ 650.000 325.000 162.500
4N3Đ 520.000 260.000 130.000
Hàn Quốc

 
4N3Đ 640.000 320.000 160.000
5N4Đ 800.000 400.000 200.000
6N5Đ 960.000 480.000 240.000
Malaysia

 
4N3Đ 520.000 260.000 130.000
6N5Đ 780.000 390.000 195.000
5N6Đ 650.000 325.000 162.500
Thái Lan

 
5N4Đ 500.000 250.000 125.000
4N3Đ 400.000 200.000 100.000
6N5Đ 600.000 300.000 150.000
Trung Quốc


 
6N5Đ 960.000 480.000 240.000
4N3Đ 640.000 320.000 160.000
7N6Đ 1.120.000 560.000 280.000
5N4Đ 800.000 400.000 200.000
Philippines
 
5N4Đ 800.000 400.000 200.000
6N5Đ 960.000 480.000 240.000
Singapore

 
6N5Đ 600.000 300.000 150.000
4N3Đ 400.000 200.000 100.000
3N2Đ 300.000 150.000 75.000
Đài Loan 

 
5N4Đ 650.000 325.000 162.500
4N3Đ 520.000 260.000 130.000
6N5Đ 780.000 390.000 195.000
Hong Kong

 
4N3Đ 520.000 260.000 130.000
6N5Đ 780.000 390.000 195.000
3N3Đ 390.000 195.000 97.500
Pháp + Bỉ +Hà Lan + Đức 10N9Đ 2.000.000 1.000.000 500.000
Pháp + Bỉ +Hà Lan 7N6Đ 1.400.000 700.000 350.000
Pháp + Tây Ban Nha 9N8Đ 1.800.000 900.000 450.000
Pháp + Thụy Sĩ + Ý 10N9Đ 2.000.000 1.000.000 500.000
Hungary 10N9Đ 1.800.000 900.000 450.000
Hungary + Slovakia + Áo + CH Séc 9N8Đ 1.800.000 900.000 450.000
Italia
 
7N6Đ 1.260.000 630.000 315.000
8N7Đ 1.440.000 720.000 360.000
Thụy Sĩ
 
7N6Đ 1.260.000 630.000 315.000
8N7Đ 1.440.000 720.000 360.000
Đức
 
8N7Đ 1.440.000 720.000 360.000
9N8Đ 1.620.000 810.000 405.000
Ý + Thụy Sĩ + Pháp + Bỉ + Hà lan + Đức 15N14Đ 3.000.000 1.500.000 750.000
Nga
 
6N5Đ 960.000 480.000 240.000
8N7Đ 1.280.000 640.000 320.000
Thổ Nhĩ Kỳ
 
10N9Đ 1.800.000 900.000 450.000
9N8Đ 1.620.000 810.000 405.000
Matla + Đức + Slovakia +Áo + Hungary 10N9Đ 2.000.000 1.000.000 500.000
Canada
 
7N6Đ 1.400.000 700.000 350.000
6N5Đ 1.200.000 600.000 300.000
Mỹ


 
6N5Đ 960.000 480.000 240.000
10N9Đ 1.600.000 800.000 400.000
12N11Đ 1.920.000 960.000 480.000
11N10Đ 1.760.000 880.000 440.000
Úc
 
7N6Đ 1.120.000 560.000 280.000
6N5Đ 960.000 480.000 240.000

 

Định mức data Simgo bạn được sử dụng tại nước ngoài như sau:

 

1 GB/ngày

60 nước bao gồm tất cả các nước Châu Âu (45 nước), Mỹ, Canada, Úc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines.

500 MB/ngày

Các nước còn lại.

 

Khi hết dung lượng định mức, bạn vẫn tiếp tục sử dụng data không giới hạn nhưng với tốc độ thấp hơn là 128Kbps. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng data tốc độ cao, bạn có thể đặt mua thêm và thanh toán online vô cùng đơn giản tại website: www.igo.com.vn.

 

Đặt mua bộ phát Wifi thông minh Simgo SG800 sử dụng tại Việt Nam và hơn 90 nước

 

Đặt mua bộ phát wifi di động 4G Simgo SG800 sử dụng tại hơn 90 nước

Thông tin liên hệ IGO:

Công ty Cổ Phần Wifi Di động Quốc tế IGO

Địa chỉ: 67 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Website: http://igo.com.vn

Tổng đài: 1900 6539