Bảng giá thuê bộ phát Wifi quốc tế SG900 và mua data quốc tế

Giá thuê bộ phát Wifi SG900 tại IGO sẽ khác nhau tùy vào mỗi quốc gia. Bên cạnh đó là đa dạng các gói cước mua thêm data quốc tế tốc độ cao.

Dưới đây là chi tiết bảng giá thuê bộ phát Wifi thông minh và mua data quốc tế:

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Việt Nam

Việt Nam

100.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1GB/ngày (Dùng hết, dừng truy cập)
- Nước sử dụng chính: Việt Nam

Thuê
20.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Việt Nam

Mua
Singapore

Singapore

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Singapore

Thuê
80.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Singapore

Mua
Thái Lan

Thái Lan

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Thuê
80.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Mua
Campuchia

Campuchia

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói Data tốc độ cao 1024 MB/ ngày, dung lượng data không giới hạn
- Quốc gia sử dụng chính: Campuchia
- Quốc gia transit (nếu có): Không

Thuê
80.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói Data tốc độ cao 1024 MB/ ngày, dung lượng data không giới hạn
- Quốc gia sử dụng chính: Campuchia
- Quốc gia transit (nếu có): Không

Mua
Malaysia

Malaysia

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Malaysia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Thuê
80.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Malaysia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Mua
Đài Loan

Đài Loan

130.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Đài Loan
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
80.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Đài Loan
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Nhật Bản

Nhật Bản

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Thuê
110.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Mua
Hàn Quốc

Hàn Quốc

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hàn Quốc
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Thuê
110.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hàn Quốc
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Mua
Hồng Kông

Hồng Kông

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Thuê
110.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Mua
Trung Quốc

Trung Quốc

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Trung Quốc
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
110.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Trung Quốc
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Indonesia

Indonesia

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Indonesia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
110.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Indonesia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Philippines

Philippines

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Philippines
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
110.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 1024 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Philippines
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Ấn Độ

Ấn Độ

160.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi SG900
- Bao gồm gói data tốc độ cao 500 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Ấn Độ
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
110.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data tốc độ cao 500 MB/ngày, dung lượng data không giới hạn
- Nước sử dụng chính: Ấn Độ
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
1 2

Tải xuống bảng giá thuê wifi các nước mới nhất: TẢI XUỐNG

Bảng giá thuê thiết bị Wifi và data quốc tế theo tour du lịch

 

Dưới đây là bảng giá thuê Wifi du lịch quốc tế theo tour du lịch giúp quý khách có cái nhìn trực quan hơn về các gói thuê Wifi theo tour, thời gian hành trình và nhóm người. 

 

 Wifi theo tour sử dụng tại Thời gian tour Giá thuê 1 thiết bị trên tour

Giá thuê/ người/ tour 

(1 thiết bị 2 người)

Giá thuê/ người/ tour 

(1 thiết bị 4 người)

Nhật Bản

 
6N5Đ 1.140.000 570.000 285.000
5N4Đ 950.000 475.000 237.500
4N3Đ 760.000 380.000 190.000
Hàn Quốc

 
4N3Đ 760.000 380.000 190.000
5N4Đ 950.000 475.000 237.500
6N5Đ 1.140.000 570.000 285.000
Malaysia

 
4N3Đ 640.000 320.000 160.000
6N5Đ 960.000 480.000 240.000
5N6Đ 800.000 400.000 200.000
Thái Lan

 
5N4Đ 725.000 362.500 181.250
4N3Đ 580.000 290.000 145.000
6N5Đ 870.000 435.000 217.500
Singapore

 
6N5Đ 870.000 435.000 217.500
4N3Đ 580.000 290.000 145.000
3N2Đ 435.000 217.500 108.750
Đài Loan 

 
5N4Đ 800.000 400.000 200.000
4N3Đ 640.000 320.000 160.000
6N5Đ 960.000 480.000 240.000
Hong Kong

 
4N3Đ 760.000 380.000 190.000
6N5Đ 1.140.000 570.000 285.000
3N3Đ 570.000 285.000 142.500
Pháp + Bỉ +Hà Lan + Đức 10N9Đ

2.400.000

1.200.000 600.000
Pháp + Bỉ +Hà Lan 7N6Đ 1.680.000 840.000 420.000
Pháp + Tây Ban Nha 9N8Đ 2.160.000 1.080.000 540.000
Pháp + Thụy Sĩ + Ý 10N9Đ 2.400.000 1.200.000 600.000
Hungary 10N9Đ 2.400.000 1.200.000 600.000
Hungary + Slovakia + Áo + CH Séc 9N8Đ 2.160.000 1.080.000 540.000
Italia
 
7N6Đ 1.680.000 840.000 420.000
8N7Đ 1.920.000 960.000 480.000
Thụy Sĩ
 
7N6Đ 1.680.000 840.000 420.000
8N7Đ 1.920.000 960.000 480.000
Đức
 
8N7Đ 1.920.000 960.000 480.000
9N8Đ 2.160.000 1.080.000 540.000
Ý + Thụy Sĩ + Pháp + Bỉ + Hà lan + Đức 15N14Đ 3.600.000 1.800.000 900.000
Nga
 
6N5Đ 1.440.000 720.000 360.000
8N7Đ 1.920.000 960.000 480.000
Thổ Nhĩ Kỳ
 
10N9Đ 2.400.000 1.200.000 600.000
9N8Đ 2.160.000 1.080.000 540.000
Matla + Đức + Slovakia +Áo + Hungary 10N9Đ 2.400.000 1.200.000 600.000
Mỹ


 
6N5Đ 1.440.000 720.000 360.000
10N9Đ 2.400.000 1.200.000 600.000
12N11Đ 2.880.000 1.440.000 720.000
11N10Đ 2.640.000 1.320.000 660.000
Úc
 
7N6Đ 1.400.000 700.000 350.000
6N5Đ 1.200.000 600.000 300.000

 

Định mức Data bạn được sử dụng tại nước ngoài như sau:

 

1 GB/ngày

60 nước bao gồm tất cả các nước Châu Âu (45 nước), Mỹ, Úc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines.

500 MB/ngày

Các nước còn lại.

 

Khi hết dung lượng định mức, bạn vẫn tiếp tục sử dụng data không giới hạn nhưng với tốc độ thấp hơn là 128Kbps. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng data tốc độ cao, bạn có thể đặt mua thêm và thanh toán online vô cùng đơn giản tại website: www.igo.com.vn.

 

Đặt mua bộ phát Wifi di động SG900 sử dụng tại Việt Nam và hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ

 

Đặt mua bộ phát wifi di động 4G Simgo SG800 sử dụng tại hơn 90 nước

Thông tin liên hệ IGO:

Công ty Cổ Phần Wifi Di động Quốc tế IGO

Địa chỉ: 67 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Website: http://igo.com.vn

Tổng đài: 1900 6539