Bảng giá thuê bộ phát Wifi thông minh Simgo và mua data quốc tế

Giá thuê bộ phát Wifi thông minh Simgo tại IGO sẽ khác nhau tùy vào mỗi quốc gia. Bên cạnh đó là đa dạng các gói cước mua thêm data quốc tế tốc độ cao.

Mua bộ phát Wifi thông minh Simgo SG800

Gói Basic 5.900.000 (Xem chi tiết)
Gói Gold 7.900.000 (Xem chi tiết)

Dưới đây là chi tiết bảng giá thuê bộ phát Wifi thông minh Simgo và mua data quốc tế:

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Việt Nam

Việt Nam

100.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Việt Nam

Thuê
20.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Việt Nam

Mua
Singapore

Singapore

79.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Singapore

Thuê
59.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Singapore

Mua
Malaysia

Malaysia

150.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Malaysia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Thuê
100.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Malaysia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore

Mua
Thái Lan

Thái Lan

99.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Thuê
59.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Mua
Nhật Bản

Nhật Bản

129.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Thuê
79.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Mua
Hàn Quốc

Hàn Quốc

180.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Hàn Quốc
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Thuê
130.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Hàn Quốc
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Mua
Hồng Kông

Hồng Kông

180.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Thuê
130.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Hồng Kông

Mua
Trung Quốc

Trung Quốc

180.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Trung Quốc
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
130.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Trung Quốc
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Campuchia

Campuchia

180.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói Data 1024 MB/ ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Quốc gia sử dụng chính: Campuchia
- Quốc gia transit (nếu có): Không

Thuê
130.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói Data 1024 MB/ ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Quốc gia sử dụng chính: Campuchia
- Quốc gia transit (nếu có): Không

Mua
Đài Loan

Đài Loan

150.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Đài Loan
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
100.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Đài Loan
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Indonesia

Indonesia

180.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Indonesia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
130.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Indonesia
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Philippines

Philippines

180.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Philippines
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
130.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Philippines
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Ấn Độ

Ấn Độ

250.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 500 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Ấn Độ
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
200.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 500 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Ấn Độ
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
Sri Lanka

Sri Lanka

250.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 500 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Sri Lanka
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Thuê
200.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 500 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Sri Lanka
- Nước transit (nếu có): Thái Lan, Singapore, Hồng Kông

Mua
1 2

IGO đang khuyến mãi

Quốc gia

Giá thuê
Bao gồm gói data đi kèm (VNĐ/ngày)

Giá mua data
Trường hợp đã có thiết bị (VNĐ/ngày)

Singapore

Singapore

79.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Singapore

Thuê
59.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Singapore

Mua
Thái Lan

Thái Lan

99.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Thuê
59.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Thái Lan
- Nước transit (nếu có): Singapore, Hồng Kông

Mua
Pháp

Pháp

129.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Pháp
- Nước transit (nếu có): Nhật, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Thuê
99.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Pháp
- Nước transit (nếu có): Nhật, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Anh

Mua
Nhật Bản

Nhật Bản

129.000
Chi tiết

- Thiết bị Wifi Simgo SG800
- Bao gồm gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Thuê
79.000
Chi tiết

- Dùng cho thiết bị Wifi Simgo SG800
- Gói data 1024 MB/ngày (Khi dùng hết, tốc độ giảm xuống 128 Kbps)
- Nước sử dụng chính: Nhật Bản
- Nước transit (nếu có): Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Đài Loan

Mua

 

Để thuê và sử dụng bộ phát Wifi thông minh Simgo ở nước ngoài, trước khi đi bạn cần đăng ký lịch trình các quốc gia bạn đến và mua gói data quốc tế tương ứng tại IGO.

 

Định mức data Simgo bạn được sử dụng tại nước ngoài như sau:

 

1 GB/ngày

60 nước bao gồm tất cả các nước Châu Âu (45 nước), Mỹ, Canada, Úc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines.

500 MB/ngày

Các nước còn lại.

 

 

Khi hết dung lượng định mức, bạn vẫn tiếp tục sử dụng data không giới hạn nhưng với tốc độ thấp hơn là 128Kbps. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng data tốc độ cao, bạn có thể đặt mua thêm và thanh toán online vô cùng đơn giản tại website: www.igo.com.vn.

 

Đặt mua bộ phát Wifi thông minh Simgo SG800 sử dụng tại Việt Nam và hơn 90 nước

 

Đặt mua bộ phát wifi di động 4G Simgo SG800 sử dụng tại hơn 90 nước

Thông tin liên hệ IGO:

Công ty Cổ Phần Wifi Di động Quốc tế IGO

Địa chỉ: 67 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Website: http://igo.com.vn

Tổng đài: 1900 6539